side-area-logo

ANDRZEJ PIECHA

ANDRZEJ PIECHA

ANDRZEJ PIECHA

PIECHA-ANDRZEJBył dojrzałym twórcą o olbrzymim dorobku twórczym, zrzeszonym w Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawiał głównie malarstwo sztalugowe w technice olejnej. Brał udział w 63 wystawach zbiorowych i 48 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą (m.in. Wiedeń, Niemcy, Opolu, Katowicach, Głuchołazach, Rybniku, Koninie, Warszawie.) Zmarł na początku 2013 roku.