side-area-logo

ARTUR WINIARSKI

ARTUR WINIARSKI

Uzyskał dyplom z malarstwa z wyróżnieniem w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego oraz z tkaniny artystycznej w pracowni prof. Stanisława Andrzejewskiego

WINIARSKI-ARTURUrodził się w 1960 roku. W 1979 roku ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1989 – 1994 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskał dyplom z malarstwa z wyróżnieniem w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego oraz z tkaniny artystycznej w pracowni prof. Stanisława Andrzejewskiego. Od 1994 roku pracuje na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, obecnie jako Prodziekan Wydziału Malarstwa.