side-area-logo

CZESŁAW ROMANOWSKI

CZESŁAW ROMANOWSKI

``Najpierw znajduję, potem szukam``

ROMANOWSKI-CZESŁAWCzesław Romanowski absolwent ASP w Krakowie, katowicki Wydział Grafiki. W 1995 r. stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Stypendium SPATIF w 2008r. Uczestniczył w ponad pięćdziesięciu wystawach zbiorowych i konkursach oraz jest autorem przeszło trzydziestu wystaw indywidualnych. Uprawia malarstwo, rysunek i projektowanie graficzne.Od 2008 jest prezesem Stowarzyszenia AKWE (Artystyczna Kreacja Wspólnej Europy)