side-area-logo

MARIA TYZENHAUZ

MARIA TYZENHAUZ

Pracuje w technice tempery jajowej na desce, wykonuje kopie obrazów mistrzów średniowiecznych głównie w tematyce religijnej

Urodziła się 25 II 1950 r. w Lublinie, studiowała w warszawskiej ASP na wydziale konserwacji i na UMCS w Lublinie na wydziale pedagogiki i psychologii (wychowanie plastyczne). Dyplom uzyskała z rzeźby. Wykonywała prace pozłotnicze do Zamku Królewskiego w Warszawie. Współpracowała z Muzeum Archidiecezjalnym w Lublinie jako konsultant i wykonawca zleceń w zakresie pozłotnictwa konserwatorskiego. Eksponowała swe prace w galeriach lubelskich oraz seminariach duchownych i muzeach diecezjalnych. Pracuje w technice tempery jajowej na desce, wykonuje kopie obrazów mistrzów średniowiecznych głównie w tematyce religijnej. Jej obrazy wymagają czasem kilku miesięcy żmudnej wieloetapowej pracy, są dostępne na zamówienie, oto przykłady jej twórczości: