side-area-logo

RYSZARD LIZUT

RYSZARD LIZUT

Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych WTPSP zarówno w kraju, jak i za granicą

LIZUT-RYSZARDUrodził sie w 1948 r. w kol. Jasin k. Lublina. Z wykształcenia jest technikiem elektroenergetykiem. Od 1977 r. należy do WTPSP w Lublinie. Swoje umiejętności doskonalił pod okiem mgr M. Bijasa, mgr W. Figla i mgr T. Świerbutowicza. W 1988 r. otrzymał uprawnienia MK i S do wykonywania zawodu artysty plastyka w dyscyplinie malarstwa sztalugowego. Od 1990 r. jest członkiem Związku Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa. Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych WTPSP zarówno w kraju, jak i za granicą (Debreczyn – Węgry, Brześć – Białoruś).