side-area-logo

TOMASZ KAWIAK

TOMASZ KAWIAK

Pseudonim TOMEK, przez 14 lat był profesorem Instytutu Artystycznego w Orleanie

KAWIAK-TOMASZUrodził się w 1943 roku w Lublinie. Jest absolwentem Akademii Sztuk w Warszawie (1968) i Paryżu (1971-1973). Przez 14 lat był profesorem Instytutu Artystycznego w Orleanie (1976-1990). Od 1970 roku mieszka we Francji. Był twórcą pierwszego w Polsce happeningu ekologicznego w Lublinie „Ból Tomka Kawiaka” (1970). Od 1970 roku prowadzi światową akcje tzw. „cegłowania – BRICKWORK” – podróżując po świecie, zostawia Cegłę Tomka Kawiaka (cegła wypalona w czerwonej glinie i opatrzona pieczęcią) w miejscach swojego pobytu). Realizuje monumentalne rzeźby na temat dżinsów i kieszeni. Krytycy nazwali go kronikarzem XX wieku.