KRZYSZTOF PASZTUŁA

Od 19 czerwca 2015 zapraszamy na wystawę malarstwa Krzysztofa Pasztuły pt „Mój stole…”. Krzysztof Pasztuła urodzony w 1953 r. w Dobrzanach koło Stargardu Szczecińskiego.Absolwent katowickiego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych

Continue
BARBARA SZUBIŃSKA

Wernisaż wystawy miał miejsce 8 maja 2015, prezentowaliśmy obrazy z różnych okresów twórczości Artystki. Barbara Szubińska (1934) studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w pracowniach prof. Stanisława Szczepańskiego i

Continue
WIKTOR JĘDRZEJAK

Wernisaż wystawy miał miejsce 24 października 2014 zaprezentowaliśmy najnowsze obrazy zainspirowane licznymi podróżami Artysty po Azji i Europie, a można je było oglądać do 30 listopada 2014. Wiktor Jędrzejak urodzony

Continue
JAN WOŁEK

Jan Wołek – urodził się w 1954 roku w Warszawie. Studiował estetykę w Instytucie Filozofii UW. Po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Weryfikacyjno-Egzaminacyjną Ministerstwa Kultury i Sztuki uzyskał uprawnienia zawodowego

Continue