Janusz Lewandowski – Studia na wydziale malarstwa w Warszawskiej Akademii  Sztuk Pięknych w pracowni prof.Nachta Samborskiego .Dyplom w roku 1964. Po ukończeniu studiów bierze czynny udział w życiu artystycznym .Uczestnik 

Continue

Urodzony w 1960 r w Warszawie. W latach 1979-1985 studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1989-1994 studia w Akademii Sztuk Pięknych  w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Stypendysta Ministerstwa

Continue

Urodzony w 1959 r. w Wieluniu. W 1985 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Uprawia malarstwo sztalugowe, które nazywa „NADREALIZMEM POLSKIM”. W swych pracach, wzorem wielkich poprzedników, szuka cech

Continue