side-area-logo

BARBARA GAWDZIK – BRZOZOWSKA (1927-2010)

BARBARA GAWDZIK – BRZOZOWSKA (1927-2010)

Pierwsze ilustracje przygotowywała podczas studiów, do prasy („Tygodnik Powszechny”, „Życie Literackie”), potem w latach 1952-1974, ilustrowała książki, głównie dziecięce.

ur. 1927 r., Katowice, absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1952 r.). Dyplom z grafiki uzyskała w pracowni Konrada Srzednickiego. Od 1955r. mieszka w Zakopanem. Pierwsze ilustracje przygotowywała podczas studiów, do prasy („Tygodnik Powszechny”, „Życie Literackie”), potem w latach 1952-1974, ilustrowała książki, głównie dziecięce. W latach 50. i 60. projektowała meble zabawki, odzież, biżuterię oraz zajmowała się malarstwem ściennym (polichromie kościelne w Głogówku, Mogilianach Imielnie, murale we wnętrzach zakopiańskich restauracji, hoteli, kawiarni); niektóre z prac wykonała razem z mężem Tadeuszem Brzozowskim. Barbara Gawdzik- Brzozowska ma swój udział m.in. w opracowaniu plastycznym Muzeum Obozu w Oświęcimiu oraz projekcie architektonicznym pawilonu polskiego na Światową Wystawę EXPO´53 w Brukseli. Z czasem artystka zrezygnowała z plastyki użytkowej, a domeną jej twórczości stał się rysunek, którym zajmuje się do dzisiaj. Jej prace pokazywano dotąd na ok. 50 wystawach indywidualnych oraz kilkuset zbiorowych w kraju i za granicą. Zm. dn.29 kwietnia 2010r.