CZESŁAW ROMANOWSKI – MALARSTWO

24 marca 2017 otworzyliśmy wystawę malarstwa Czesława Romanowskiego. Prezentujemy obrazy z ostatniego okresu twórczości Artysty, będzie je można oglądać do  30 kwietnia 2017 roku. Czesław Romanowski absolwent ASP w Krakowie,

KALENDARZ NA 2017 ROK

Galeria Sztuki Wirydarz przygotowała kalendarz na 2017 rok z pracami wybitnego artysty Stasysa Eidrigeviciusa, z którym współpracujemy od lat. Poniżej projekt okładki, a do obejrzenia całości zapraszamy do galerii.  

BOGUSŁAW JÓZEF JAGIEŁŁO – MALARSTWO

17 lutego 2017 otworzyliśmy wystawę malarstwa Bogusława Józefa Jagiełły. Wystawa była czynna do 20 marca 2017 roku. Bo­gu­sław Józef Ja­gieł­ło uro­dził się w roku 1960. Stu­dio­wał w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le