side-area-logo

HENRYK WANIEK

HENRYK WANIEK

Odznaczony w 2005 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Urodził się 4 marca 1942 w Oświęcimiu. Studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom otrzymał w 1970 roku.W 1976 roku otrzymał Stypendium Rządu Włoskiego na pobyt we Florencji (Włochy). W latach 1976-77 – Stypendium THE KOSCIUSKO FOUNDATION, Nowy Jork (USA). Odznaczony w 2005 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Sporadycznie projektuje plakaty i książki. Pomiędzy 1978 a 1992 zaprojektował i zrealizował kilka scenografii dla sceny i filmu. Po roku 1973 napisał szkice na temat sztuki i opublikował je w polskich periodykach.