side-area-logo

JULIUSZ JONIAK

JULIUSZ JONIAK

Brał udział w wystawach w Berlinie, Helsinkach, Atenach, Montrealu.

JONIAK-JULIUSZUrodził się w 1925 we Lwowie. Studiował na krakowskiej ASP w pracowniach J. Fedkowicza i C. Rzepińskiego. Jest profesorem krakowskiej ASP. Brał udział w wystawach w Berlinie, Helsinkach, Atenach, Montrealu i in. Wyróżniony został nagrodą miasta Krakowa i najwyższym – złotym medalem TPSP. Jest także honorowym członkiem Académie Européenne des Arts w Paryżu.